اطلاعیه آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰
اطلاعیه آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰
عدلنامه: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی اطلاعیه ای، قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰ از قلمرو آن ها طرح خواهد شد را اعلام کرد.

به گزارش عدلنامه، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰ ، به اطلاع می رساند که دروس امتحانی آزمون شامل حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، اصول استنباط حقوق اسلامی و متون فقه حقوق جزای عمومی و اختصاصی آیین دادرسی کیفری و حقوق اساسی می باشد.

همچنین جدول قوانین و مقرراتی که سوالات آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰ از قلمرو آن ها طرح خواهد شد، به شرح ذیل است: