اسکودا: اجرای قانون کسب و کار به شرط دسترسی به وکیل متخصص
اسکودا: اجرای قانون کسب و کار به شرط دسترسی به وکیل متخصص
عدلنامه: همزمان با برگزاری چهل و چهارمین گردهمایی هئیت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در استان همدان، خط مشی و سند راهبردی این اتحادیه مربوط به سال های 1401 تا 1405 با اکثریت آرا مصوب شد.

به گزارش عدلنامه، همزمان با برگزاری چهل و چهارمین گردهمایی هئیت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در استان همدان، خط مشی و سند راهبردی این اتحادیه مربوط به سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ با اکثریت آرا مصوب شد.
در این مراسم اسکودا تعامل را به امید برون رفت از لایحه اجرائی حاکم بر آئین نامه استقلال وکلا پذیرفت و همچنین از آنجا که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قانون تلقی شده است اهتمام خود در اجرای آن را مشروط بر دسترسی مردم به وکیل متخصص اعلام کرد.

اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه این نشست و پس از تصویب کلیات، جزییات سند راهبردی خود را به رای گذاشت و با توجه به ضرورت وجود نقشه راهی برای اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و پیشگیری از اتهام زنی به کانون درباره خلاء نبود برنامه،  مقرر به تهیه و تدوین سند شد.
بر این مبنا، از این پس میزان پیشرفت برنامه مطابق با برنامه ارائه شده ارزیابی می شود.
همچنین بر اساس مصوبات این نشست، من بعد بازرسان بر اساس ماده ۲۶ در جلسات هیئت عمومی شرکت کرده و بر عملکرد هیئت رئیسه اتحادیه، نحوه اجرای مصوبات و سند راهبردی، نظارت می کنند.
از دیگر مصوبات این نشست در حوزه بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بر اساس آن بودجه سال گذشته به علاوه سهم آزمون و حق وکالت در نظر گرفته شد، با این توضیح که درآمد اتحادیه از محل آزمون از ۲۵ به ۳۵ درصد افزایش یافت.
در پایان مصوبات نیز اعلام شد نشست آتی هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزانی کانون وکلای دادگستری مازندران در آبان ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
اسکودا در این نشست بر مبنای رسم مرسوم برگزاری همایش بیانیه ای صادر کرد که در آن تعامل در خصوص فراهم شدن موجبات قانونی برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری را تاکید می کند.