#اختصاصی_عدلنامه/هشدار رییس کمیسیون اصل نود به مرکز وکلا؛ قبولی ها زیر ۱۰۵۱۲ نفر باشند برخورد قانونی می کنیم
#اختصاصی_عدلنامه/هشدار رییس کمیسیون اصل نود به مرکز وکلا؛ قبولی ها زیر ۱۰۵۱۲ نفر باشند برخورد قانونی می کنیم
عدلنامه: رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت اگر قبولی های آزمون فوق العاده مرکز وکلا زیر ۱۰۵۱۲ نفر باشند با مسببان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت اگر قبولی های آزمون فوق العاده مرکز وکلا زیر ۱۰۵۱۲ نفر باشند با مسببان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش اختصاصی عدلنامه، حسن شجاعی، نماینده مردم آبره، خرمدره و سلطانیه و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هشدار داد که اگر قبولی های آزمون فوق العاده مرکز وکلا زیر ۱۰ هزار نفر باشد با مسببان برخورد قانونی خواهد شد.
نایب رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در صفحه توییتری اش نوشت: «خبر تعویق اعلام نتایج آزمون فوق‌العاده مرکز وکلا، نشان می‌دهد که ظاهرا فشار افراد ذی‌نفوذ به مرکز وکلا زیاد شده است. هشدار می‌دهم اگر کمتر از تعداد ۱۰۵۱۲ نفر اعلام شود، با تمامی مسببان و بانیان در هر مقامی که باشند، برخورد قانونی خواهد شد.»